• youtube
  • facebook

Công ty xử lý rác xả thải vượt chuẩn 10 lần bị phạt 232 triệu

Công ty cổ phần môi trường xanh Friendly xả thải ra môi trường gấp 10 lần quy chuẩn nên bị xử phạt 232 triệu đồng.

Ngày 9/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 232 triệu đồng đối với Công ty cổ phần môi trường xanh Friendly - đơn vị đầu tư, vận hành Nhà máy xử lý rác Đại Lào ở thôn 2, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc.

Nhà máy xử lý rác Đại Lào để rác tràn ra bên ngoài, gây ô nhiễm. Ảnh: Minh Lộc.

Theo quyết định này, Công ty cổ phần môi trường xanh Friendly bị phạt về hành vi xả nước thải gấp 10 lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Riêng hành vi “xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên, trường hợp thải lượng nước nhỏ hơn 5 m3/ngày đêm”, Nhà máy xử lý rác Đại Lào bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng.

Ngoài ra, căn cứ các quy định của luật Bảo vệ môi trường và các nghị định liên quan của Chính phủ, Công ty môi trường xanh Friendly còn bị áp dụng các hình thức xử phạt tăng thêm. Do đó, tổng số tiền mà doanh nghiệp xử lý rác thải bị xử phạt phải nộp phạt vào ngân sách nhà nước là 232 triệu đồng.

Nhà máy xử lý rác Đại Lào để nước thải vượt chuẩn chảy ra môi trường. Ảnh: Minh Lộc.

Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công ty môi trường xanh Friendly chấm dứt ngay hoạt động xả thải không qua xử lý ra môi trường và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra.

create

Tây Nguyên/ Tri thức trực tuyến