• youtube
  • facebook

Gần 1.000 tỷ đồng xây dựng làng đô thị xanh ở thành phố Đà Lạt

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt với quy mô 180ha.

Một góc Đà Lạt. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt với quy mô 180ha.

Đề án có kinh phí thực hiện hơn 943 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn phối hợp khác.

Mục tiêu của đề án là làm cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các đô thị vệ tinh theo định hướng quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tưởng phê duyệt. 

Theo đề án, quy mô làng đô thị dự kiến đến năm 2030 là 1.500-2.500 dân, trong đó 1.000-1.500 người dân định cư, 500-1.000 dân quy đổi từ khách du lịch. 

Việc thực hiện mô hình làng đô thị xanh được xây dựng theo 4 định hướng chính về quy hoạch xây dựng, kiến trúc cơ sở hạ tầng, về môi trường và kinh tế xanh. 

Làng đô thị xanh xã Xuân Thọ cũng được quy hoạch thành những phân khu chức năng chuyên biệt như khu trung tâm, khu vực không gian ở, khu vực sản xuất nông nghiệp, khu dịch vụ du lịch...

Tất cả phân khu chức năng sẽ được phát triển theo một trong hai hướng, từ không gian sản xuất-thương mại-dịch vụ tập trung kết nối các khu tập trung và tách đất sản xuất nông nghiệp thành khu vực riêng biệt hoặc từ không gian sản xuất-thương mại-dịch vụ tập trung kết nối các nhóm ở, cụm ở được gắn liền với đất sản xuất nông nghiệp. 

Để triển khai Đề án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, thực hiện lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, sau đó sẽ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị, thu hút đầu tư.

create

NGUYỄN DŨNG / TTXVN/VIETNAM+