• youtube
  • facebook

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện hôm qua 12/12 với ba mức độ tín nhiệm cao (TNC), tín nhiệm (TN) và tín nhiệm thấp (TNT).

Kết quả, ông Trần Đức Quận- Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng có 67 phiếu TNC (89,33% tổng số đại biểu HĐND), 3 phiếu TN và 1 phiếu TNT.

Ông Trần Đức Quận- Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng có số phiếu tín nhiệm cao, cao nhất với 67 phiếu (89,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: BLĐ.

Các chức danh khác trong nhóm có số phiếu TNC cao, gồm: ông K’Mák- Phó chủ tịch HĐND tỉnh 58 phiếu TNC, 2 phiếu TN, 1 phiếu TNT; ông Dương Công Hiệp- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 62 phiếu TNC, 9 phiếu TN; ông Trần Văn Hiệp- Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh 63 phiếu TNC, 7 phiếu TN, 1 phiếu TNT; ông Trần Duy Hùng- Trưởng ban Kinh tế ngân sách 64 phiếu TNC, 6 phiếu TN, 1 phiếu TNT; bà Nguyễn Thị Lệ- Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 64 phiếu TNC, 7 phiếu TN; ông Võ Văn Hoàng- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh 59 phiếu TNC, 10 phiếu TN, 2 phiếu TNT;

HĐND tỉnh Lâm Đồng lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu. Ảnh: BLĐ.

Ông Đoàn Văn Việt- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có 64 phiếu TNC (85,33%), 7 phiếu TN.

Các trường hợp có số phiếu TNC thấp là ông Huỳnh Ngọc Hải- Giám đốc Sở Tài Nguyên & môi trường 40 phiếu TNC, 26 phiếu TN, 4 phiếu TNT; ông Lê Quang Trung- Giám đốc Sở Xây dựng 38 phiếu TNC, 24 phiếu TN, 9 phiếu TNT.

Riêng bà Phạm Thị Bạch Yến- Giám đốc Sở Y tế có 31 phiếu TNC (41,33%), 25 phiếu TN (33,33%) và 15 phiếu TNT (20%).

HĐND tỉnh Lâm Đồng có 75 đại biểu. Tại phiên họp sáng 12/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, có 71 đại biểu biểu tham dự.

create

Văn Nguyễn / BVPL