• youtube
  • facebook

Lâm Đồng: Giảm 21 đơn vị sự nghiệp công lập, 74 biên chế

Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tinh giản 74 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có 14 công chức thuộc cơ quan chuyên môn, 4 công chức cấp xã, 14 công chức khối đảng đoàn thể, 42 viên chức đơn vị sự nghiệp.

Ngày 11/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thựchiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổchức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong năm 2018, tỉnh đã tiếnhành sáp nhập, giảm 21 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Lâm Đồng

Trong đó, ở cấp tỉnh đã giảm được 9 đơn vị trên cơsở sáp nhập các đơn vị cũ và thành lập các đơn vị mới.

Điển hình như: Thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệthuật tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập Đoàn Ca múa nhạc dân tộcvà Trung tâm Văn hóa tỉnh; thành lập Trungtâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trung tâmKhuyến công và Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp; sápnhập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trườngnông thôn vào Trung tâm Khuyến nông...

Đối với cấp huyện,tất cả 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thôngtin và Thể thao trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh truyền hình và Trung tâmVăn hóa - Thể thao.

Với việc sáp nhập này, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có751 đơn vị sự nghiệp công lập và tất cả các đơn vịnày đều đã thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định.

Trong năm 2018, Lâm Đồng cũng đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các giao dịch

Hiện tỉnh này đã giao Sở Tài chính phối hợp với các sở,ngành rà soát, tham mưu sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công đảm bảo phù hợp với tình hình thực tếtại địa phương; thực hiện phân nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét giữnguyên hay chuyển đổi mô hình sang tự chủ một phần, tự chủ toàn bộ, sáp nhậphay giải thể… nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi cơ chế hoạt động củacác đơn vị này.

Cũng trong năm 2018, tỉnh LâmĐồngcũng đã tinh giản 74 cán bộ, côngchức, viênchức. Trongđó, có 14 công chức thuộc cơ quan chuyên môn, 4 công chức cấpxã, 14 công chức khối đảng đoàn thể, 42 viên chức đơn vịsự nghiệp.

 

create

VIÊN HỮU / Doanh Nghiệp